حمید دلگرم 

سلام و درود به همه ی هفت تپه ای های عزیز

من تو شركت مشغولمچهل دستگاه هم خونه گرفتم

دوباره آمدم هفت تپه

=عشق همیشگی ام=

=خاطرات بچگی ام=

خوشحالم

سام قبادزاده 

بسیار سپاسگزارم این حركت زیبا رو انجام دادی

ما سالهاست كه تهران بزرگ هستیم

ولی وقتی فكر می كنم هفت تپه با آنهمه كوچكی چه دنیای بزرگی داشت

و این پایتخت بزرگ چیزی جز دروغ و سختی توش نیست

حس میكنم هفت تپه یه رویا یا یه توهم بوده

من هنوز عاشق اون خاك و ساكنان قدیمشم.

بچه های منازل كارگری

مرحوم بارون شهابی زاده دركنار بچه های منازل كارگری كاغدپارس.سال1355


حمیدرضا شهابی زاده  

وقتی بخاطر گذشته ها نام هفت تپه را در كامپیوترم نوشتم به هفت تپه شهرمن رسیدم

از برنامه ی آن خیلی خوشم آمد و از زحمات شما خیلی ممنون هستم

من از بچه های قدیمی هفت تپه ام

سال 1347به هفت تپه آمدیم

و درمنازل كارگری كاغذپارس .ایستگاه سوم لین13 سكونت داشتیم

كه خاطرات شیرین و تلخی را آنجا گذراندم.

بچه های قدیمی و دوستان عزیزم در آن زمان عبارت بودند از:

عادل كردپور-شاهرخ گل محمدی آرمان كهوایی-محمدآهنسا-رضا قنواتی

سیامك رحیمی.و غیره و غیره

.كه همه ی آنها را دوست دارم و مشتاق دیدارشان هستم.

دانیال خزایی 

آقای آرش موسوی

ممنون بابت وبلاگ زیبایی كه ساختی


  مطبوعات هفت تپه.آقا و خانم موسوی

مطبوعات هفت تپه.آقا و خانم موسوی


رضا موسوی

با سلام و احترام

یاد آنروزهای هفت تپه را گرامی می دارم

آنروزها كه شیرین بود و به تلخی گروید

روح درگذشتگان قرین رحمت و یاد بازماندگان گرامی باد

اگر میخواهید بدانید من كیستم كافیست نمایندگی مطبوعات را بخاطر

آوردید.


سعید دلگرمسلام

من اول پمپ استیشن بودم بعد از خیلی سال آمدیم24دستگاه بعد20دستگاه

و بعد هم  شوش

اگه بخوام از هفت تپه بگم خیلی دلم می گیره.و شاید به گریه هم برسم

مقصر من نیستم

مقصر دل صاحاب مردست كه یه عمر جوونیمو توی هفت تپه سپری كرد

یكی از خاطرات عمده ی من شناكردن توی رودخونه ی پمپ استیشن بود

كه هروقت بیادش می افتم اونروز دپرس میشم

چی بگم...


آموزگاران هفت تپه

         آموزگاران هفت تپه.مدرسه راهنمایی امیركبیر(تپ تی)


1.فاضلی2.پلنگزا3.ذاكری مقدم4.نیسی5.بهرام زاده6.سرافراز7.مزرعه8.عطایی

سلمان عبادی

بیاد هفت تپه

***

با سلام

بنده در سالهای61و62 بعنوان دبیرادبیات در هفت تپه خدمت می كردم

آقای بهزادی مدیر ما بود.و مدرسه محل خدمتم امیركبیربود.

.دوست دارم بدانم شاگردان آن روز من كجا هستند و چه می كنند

GMAIL:

salman.ebadi@gmail.com