به وبلاگ هفت تپه شهرمن خوش آمدید

با درود

نام دوستان نازنین كه به ما مهربانی كردند و یادمان های زیبایشان را برای این وبلاگ

فرستادند :

یادمان های بخش نخست:

آلكثیر.آذر موسوی.آهنسا.افسانه شیخ میری.پیمان شجرات.تنها.حسین پشت كوهی

كلیك كنید

یادمان های بخش دوم:

حمید دلگرم.سام قبادزاده.حمیدرضا شهابی زاده.دانیال خزایی.رضا موسوی.سعید دلگرم

سلمان عبادی(آموزگار).

كلیك كنید

یادمان های بخش سوم:

حمیدطباطبایی.مهدی شوشتری.سیما-د.عادل منصوری.عارف موسوی

عطایی(آموزگار).فاطمهكلیك كنید


یادمان های بخش چهارم:

محسن نوذری.ملاین(آموزگار).مهران عزیزی.نادر دوباش.نادر یوسفی.ناشناس

كلیك كنید

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 شهریور 1396    | توسط: آرش موسوی    |    |
نظرات()