هفت تپه شهرمن tag:http://sevenhills.mihanblog.com 2020-07-10T09:24:29+01:00 mihanblog.com هفت تپه 2018-07-08T09:09:47+01:00 2018-07-08T09:09:47+01:00 tag:http://sevenhills.mihanblog.com/post/7 آرش موسوی به وبلاگ هفت تپه شهرمن خوش آمدید به وبلاگ هفت تپه شهرمن خوش آمدید
]]>
شمع بزم یاران 2018-07-07T08:18:05+01:00 2018-07-07T08:18:05+01:00 tag:http://sevenhills.mihanblog.com/post/2 آرش موسوی پاشو نازنین قصـــــــــــه       پاشــــــو با ستاره باشیمآدمــــــــــــا اسیر خوابن       مــــــــــابفکر چاره باشیمکی میــــــگه آفتاب فردا       بازم آفـــتاب من و توست؟شاید امشب که بخوابیم      آخریـن خواب من و توست              **********...داستان دروغ و حقیقتروزی دروغ به حقیقت گفت:میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟حقیقت ســــاده لوح
پاشو نازنین قصه

پاشو نازنین قصـــــــــــه       پاشــــــو با ستاره باشیم
آدمــــــــــــا اسیر خوابن       مــــــــــابفکر چاره باشیم
کی میــــــگه آفتاب فردا       بازم آفـــتاب من و توست؟
شاید امشب که بخوابیم      آخریـن خواب من و توست
              **********
داستان دروغ و حقیقت

...داستان دروغ و حقیقت

روزی دروغ به حقیقت گفت:
میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟
حقیقت ســــاده لوح پذیرفت و گول خورد.
آن دو باهم به کنار ساحل رفتند.

وقتی به ساحل رسیدند، حقیقت لباس هایش را در آورد.
دروغ حیله گر لباس های اورا پوشیـــــــــــــــــــــد و رفت.
ازآنروز حقیقت همیشه عــــــریان و زشت است اما دروغ 
در لباس حقیقت با ظاهری آراســــــــته نمایان می شود.

                *********
ای خوشا شمعی که روشن می کند ویرانه ای را

شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد   ای خوشا شمعی که روشن می کند ویرانه ای را


]]>
هفت تپه بروایت عکس 2017-11-30T09:04:19+01:00 2017-11-30T09:04:19+01:00 tag:http://sevenhills.mihanblog.com/post/5 آرش موسوی جهت مشاهده ی عکس هادر پایین همین ستون. سمت چپ روی ادامه ی مطلب کلیک كنید جهت مشاهده ی عکس ها

در پایین همین ستون. سمت چپ

روی ادامه ی مطلب کلیک كنید

]]>
کودک فال فروش 2017-11-30T07:51:34+01:00 2017-11-30T07:51:34+01:00 tag:http://sevenhills.mihanblog.com/post/6 آرش موسوی *از کودک فال فروشے پرسیدم* *چه میکنے؟**گفت:**از حماقت انسانها**تکه نانے در می اورم!**اینها از منے که**در امروز خود مانده ام،* *فردایشان را میخواهند...*


*از کودک فال فروشے پرسیدم* 
*چه میکنے؟*

*گفت:*
*از حماقت انسانها*
*تکه نانے در می اورم!*
*اینها از منے که*
*در امروز خود مانده ام،* 
*فردایشان را میخواهند...*


]]>